Accueil | Proposer un article | Thèmes | Auteurs

RechercherGalerie Photos

Statistiques

Dernière mise à jour
vendredi 12 janvier 2024
11h22

Statistiques éditoriales
2502 Articles
118 Brèves
27 Site Web
164 Auteurs

Statistiques des visites
225 aujourd'hui
1234 hier
9888739 depuis le début

image Aide & infos

Calendrier

Mots-clés

ADN Awa !, 14 février 1952, 14 décembre 2010, 16 décembre 2008, 26 octobre 2010, Accord Bino, Affaire Jephté Depreux, Apartheid, BEO, Campêche, Charles Henri Salin, Chlordécone, Clan Koury, Cliniques KADJI, Collectif 5 Février, Conflit Danone, Dialogue social, Droit du travail, Esclavage, Etats-Généraux, Guerlain, Haïti, Justice coloniale, Kanaky, LKP, Mai 1967, Martinique, Mayotte, Mercury Day, Michel Madassamy, Mwa Mé, Octobre 1801, Pétition anti LKP, Plantation HAYOT, Prix des carburants, Procureur PRETRE, Prud’hommes, Racisme, Représentativité UGTG, SARA, Sarah Aristide, Solidarités, Tourisme, VIH/SIDA, Xénophobie, Pauvreté, Affaire "Patrice (...), Affaire Marc SAINT-HIL, Agriculture, Algérie, Assignation en justice, Capesterre-Belle-e (...), CESER, CGOSH, CHU Lapwent, Collectif de Défense, Collectif des organisa, Construction du nouvea, Contre le Pass sanitai, Défilés, Dlo Gwadloup / Eau de, EFS Gwadloup, Elections 2020, Elections CESR, Elections Chambre (...), Elie DOMOTA, Epidémie Chikungunya, Epidémie CORONAVIRUS, Epidémie CORONVIRUS, Etats-Unis, fidel castro, Fillon / Domota, Grève C.A.S.E kapestè, Grève canal satellite, Grève Carrefour Milénis, Grève carrière de (...), Grève CGSS 2016, Grève CIST, Grève collectivités, Grève Collectvité (...), Grève de la faim Denis, Grève Hôpital Beauperthu, Grève Mairie Baie-Mahau, Grève Mairie Basse-Terr, Grève Pôle emploi (...), Grève Sablière de (...), Grève SIG février (...), Grèves, Grèves collectivités, Gwiyann, Inde, Jacques CHIRAC, Journal Rebelle, Journal Rebelle, Kanaky, Kolèktif Bastè kon (...), L’après cyclone IRMA et, Licenciement(s), Lopital Kapèstè, Louisa HANOUNE, Luc REINETTE, Marie-Galante, Meetings, Mexique, Mouvement social (...), Obligation vaccinale, Palestine, Père Chérubin CELESTE, Procès Elie DOMOTA (...), procès Jocelyn LEBORGNE, Propagande élections, Rapatriement de la, Régionales 2015, Respect des droits, Roland THESAUROS, Saint-Martin, Secteur B.T.P, Secteur Banque-Assuran, Secteur Banques Assura, Secteur Emploi-Formati, Secteur Immobilier, Secteur Nettoyage-Blan, Secteur Sécurité, Secteur Social et (...), Secteur Transport, TCSV/décès camarade (...), Total pwofitan, UEC-UGTG, ULTEA-UGTG, UNASS-UGTG, UTAS-UGTG, UTC-UGTG, UTE-UGTG, UTED-UGTG, UTHTR-UGTG, UTPP-UGTG, UTS-UGTG, UTT-UGTG, Venezuela, Virus ZIKA,

I ni on ti pwovèb ka di’w...

Afficher une version imprimable de cet article Enregistrer au format PDF envoyer l article par mail


Aucune réaction pour le moment !
 

Page de proverbes, expressions, formules, et autres idiomatismes. Le choix de ne pas proposer, pour le moment de définition (à fortiori de traduction) est lié au souci de permettre des bokantaj alantou annou, an fanmi an nou, épi lé pli gwan, gwan fanmi annou...
Les contributions sont bien entendu bienvenues... à une seule condition (restriction impérative) : a pa la penn ay sousé liv ni diksyonè ki ja ka ekzisté... : senplèman fè mémwa annou maché, palé épi moun ki alantou annou & ansanm ansanm, pitia piti, nou ké pé résisité ou wouvizité palé annou, on éléman fondamantal a mès & labitid annou...

...

 1. A pa lè ou fen pou mété manjé an (si) difé
 2. A pa lenbé la ki rèd, sé anivèwsè ay ki rèd
 3. Apa toudi kaka kon chyen, sé tranblé la ki ka konté
 4. A pa toudi méné sèpan légliz sé fèy sizé si ké ay ki pli rèd
 5. A pa tout poul ki kloklodé an savann ki ponn
 6. Adan on kalbas sé dé kwi ki ni
 7. Alé aw sé taw, ritounèl la sé tan mwen
 8. An ka poté’w, ou ka twéné mwen
 9. An ka rousi
 10. An ké fèy monté mach a twibinal
 11. An ké fè’w vann van pou achté lè...
 12. An maché, an mandé pyé ka an manjé an pa bay
 13. An paka bwè lèt an cho
 14. An paka manjé manjé obliyé
 15. An paka pasé an kat chimen
 16. An (i - nou - yo) rété konkonm san grenn
 17. An simétan pèd on founo pen pou on pen
 18. An Sòti an labou an tonbé an kaka
 19. An sòti an sann, tonbé an difé
 20. An tonbé si’y kon mas si fèblan
 21. An touvé lavi san chapo, a pa mwen ki ké bay chapo
 22. An vwè van vanté, koko vèt tonbé, koko sèk rété
 23. Apwé lanmò sé ti bèt
 24. Apwé ri sé pléré
 25. Asiré pa pétèt
 26. Avan pyan mouch té ka viv
 27. Ay mandé chyen tété
 28. Ay soukwé sak aw la ou vann chabon aw (la)
 29. Ayen fòsé pa bon
 30. Ayen pa rèd sé zyé ki lach
 31. Bal fini vyolon an sak
 32. Bay koko pou savon
 33. Bèf douvan bwè dlo klè
 34. Bénéfis pa ka koupé pòch
 35. Bényé èvè’y mé pa plonjé èvè’y
 36. Bòd lanmè pa lwen
 37. Bon bèlmè, mové bopè ; bon bopè, mové bèlmè
 38. Bon bouko mové mori
 39. Bon maché ka kouté chè
 40. Bonda ay maré avè on twèl nwè
 41. Bondyé bon, dyab pa mèt
 42. Bondyé pini paka rété lwen
 43. Bouch an mwen sé bouch a kabwit
 44. Bwè dlo aw pa néyé kè aw
 45. Bwè dlo, pann koko é swiyé bouch
 46. Chak bèt a fé ka kléré pou nanm ay
 47. Chak bougo walé kal ay
 48. Chak chyen ka niché kal ay an jan (fason) ay
 49. Chak fwa on labé mò
 50. Chak kochon tini sanmdi ay
 51. Chat chodé pè dlo fwèt
 52. Chat pa la, rat ka bay bal
 53. Chokola a fanmi pa tini kras
 54. Chyen i ka japé pa ka mòdé
 55. Chyen i ka manjé chyen, sé mové chyen
 56. Chyen pa’a fè chat
 57. Chyen maré sé pou bat’
 58. Dan ka ri malè (mizè)
 59. Débouya pa péché
 60. Dé mal krab pa ka rété an menm tou la
 61. Dé men an mwen sé tan mwen
 62. Dèmen sé on kouyon
 63. Dévwè mwen
 64. Di sa é vwè sa sé menm
 65. Do a ravèt vewni, mé a pa pou sa sé bon vyann
 66. Do an mwen sé fey a madè (pawol aw ka enni glisé si’y)
 67. Do ka mò pou zépòl, zépòl pa sav
 68. Domino ka rimé an pangal mé i pa ka jwé (pozé) an pangal
 69. Dyab ka mayé fi ay dèyè légliz
 70. Egal pyèt égal mòdan
 71. Enmé tchwé, pè mò
 72. Fanm pa ka maré an kiraj
 73. Fanm sé chatenn, nonm sé fouyapen...
 74. Fè san sòti an woch
 75. Fi a dyab ka mayé dèyè pòt a légliz
 76. Fo bat’ fè la pannan i cho
 77. Fo pa blanmé on kontwayété
 78. Fo pa éséyé fouwé on zégwy an fès a foumi wouj
 79. Fo pa konfonn koko & zabwiko
 80. Fo pa kriyé chyen bopè pou zo
 81. Fo pa mélanjé koko é zabriko
 82. Fo pa pwan dlo mousach pou lèt (Dlo mousach pa lèt)
 83. Fo pa yo fè nou chayé dlo an pannyé, wòch an boutey, pété si létajè
 84. Fo’w lévé pyé aw
 85. Fo’w manké néyé pou’w apwann najé
 86. Fo’w ranjé tèt a kabann aw
 87. Fon aw ka kléré kon lewni a moun fou [ou osi : ...kon lewni a krapo]
 88. Fot Manman tété Papa, fot Papa tété chien
 89. Fwékanté chyen ou ka twapé pis’
 90. Gwan moun pa ka rété a ka gwan moun
 91. Gwan parad ti koud baton
 92. Gwo jako paka apwann palé
 93. Hay chyen mé di dan ay blan
 94. I an fit’ é fant’
 95. I blagè kon sizo a kwafè
 96. I enkyèt kon krikèt si bayè nèf
 97. I fè dèyè kaz
 98. I fwèt kon né a chyen
 99. I gra kon lòk
 100. I gra (épé) kon ziyanm a papa moustik
 101. I ka ba lari chenn
 102. I ka fann kann
 103. I ka fè dèyè kon (zé)kribich ki vwè pannyé
 104. I ka gadé mwen kon bèf a zyé pété
 105. I ka maché kon wasou an basen
 106. I ka maché konbèf a zyé bògn
 107. I ka pwan douvan avan douvan pwan’y
 108. I ka sanblé boukan pou on dòt brilé
 109. I ka sèvi potwé
 110. I ka swé kon bouwo a konfès
 111. I ka swé kon koko a sèl
 112. I kon chyen an kannòt (piwòg)
 113. I kon foumi mannyok : toujou chayé, janmé pòté
 114. I kon koq ki vwè janbèt
 115. I kon la mayé ki pa jennfi
 116. I kon pòt a on sèl batan : lè’y ouvè i ouvè, lè’y fèmé i fèmé
 117. I kon sèl : I an tout sos
 118. I mélé kon sann é farinn
 119. I pa fè ni kim ni bouyon
 120. I piti mé kaka ay gwo
 121. I pli fann ki félé
 122. I rann sèl a batenm ay
 123. I sé on zéwo douvan on chif’
 124. I tonbé adan sa kon kochon an korosol mi
 125. I vwè malfini avan poul
 126. Imité ka détenn
 127. Jaden lwen gonbo gaté
 128. Jan ou fè kabann’ aw, jan ou ka dòmi
 129. Jennfi la an sitiyasyon
 130. Jistis a bondyé sé kabwèt a bèf
 131. Jou malè pani kenbwa
 132. Jou nou ké mété a jounou péké vwè jou
 133. Kabwit aw ka fè bèf
 134. Kabwit aw ka manjé tòl
 135. Kabwit lib pa konèt malè a kabwit maré
 136. Kaka ay’ ka fè chodo, é i pa menm ni gato pou manjé èvè’y
 137. Kaka o bòd lari pa ka santi ; sé si ou tchoké’y i ka santi
 138. Kalòt pakay san koupyé
 139. Kalkil fèt avan konté
 140. Kannari ka di chodyè bonda ay nwè
 141. Kannari plen, kouvèti ka twapé
 142. Kòd a yanm ka maré yanm
 143. Kòk atè sé pou bat’
 144. Kòdonyé toujou mal chosé
 145. kon bèf ka bokanté savann
 146. Konba dèyè pòkò mannyé
 147. Kostim’ a kabwit pa pa ka rantré si bèf
 148. Koulèv an tòch pa’a gwa
 149. La bayè ba sé la bèf ka janbé
 150. La dévenn sé on fanm fòl
 151. La pli bel an ba la bay
 152. La poul la ka graté sé la i ka manjé
 153. Lagè avèti pa tchwé vyé blan
 154. Lajan ka koupé fè
 155. Lajan pa ka fè boul an pòch an nou
 156. Lajòl pa fèt ni pou chyen ni pou chat
 157. Lang aw ka bat kon rara a simen’ sent
 158. Lapen di : "byen bwè byen manjé é kouché tou long"
 159. Lavi sé on konba
 160. Lay alé i alé
 161. Lay pann i (i ké) sèk
 162. Lè bèf vlé pa rantré an bwa, i ka di konn ay two long
 163. Lè kok ké ni dan
 164. Lè ou pa ka manti, si ou pa vwè labé la la fo ou vwè chyen a labé la
 165. Lè yenn di koupé, lòt ka di haché
 166. Lestomak anmwen pa fwijidè a malfétè
 167. LUREL (V.), sé yenki timtim bwasèk é on pil lafimé
 168. Maché bankal, maché kochi, men maché kan menm
 169. Maladi gaté vayan
 170. Maladi pa ka achté
 171. Malè pa tini sézon
 172. Maléré pa ni gwo kè
 173. Manti ba doktè, maladi paka géri
 174. Menm bèt menm pwel
 175. Mèt tèt aw égal é machwa aw
 176. Mété ponyèt aw égal é lespwi aw
 177. Mò ay sèten, sé lagoni ay ki long
 178. Mò pa ni pouvwa
 179. Moun pa ka konté zé an fès a poul
 180. Mové sizo gaté bon twèl
 181. Ni défen moun, men pa tini défen travay
 182. Ni kouri, men ni las
 183. On béni rété
 184. On koté chyen ka japé pa ké
 185. On lélé pou gaga vwè
 186. On lespwa a mal papay
 187. On moun dwèt manjé manman poul blan aw
 188. Osito diri, kolonbo !
 189. Ou byen ou ka di dyab pwan’w
 190. Ou fwèch kon zépina ki pousé an kaka
 191. Ou ka chayé dlo an pannyé, wòch an boutey
 192. Ou ka mandé malad si i vlé bouyon ?!
 193. Ou ka monté é désann kon lawa a gwan tété
 194. Ou ka monté é désann kon makak maré
 195. Ou ka monté é désann kon pwa sèk ka bouyi an kannari
 196. Ou ka monté si woch pou malpalé tè
 197. Ou pwan lanmè pou gwan chimen
 198. Ou ka rantré an lagè san baton
 199. Ou ka véyé lanm
 200. Ou kouyon kon nwa koklèch pann’ an kou a on chyen
 201. Ou lach’ kon pété douvan jou
 202. Ou ra kon nèg a zyé blé
 203. Ou kon (sé on) tanbou a dé bonda
 204. Ou vlé bat’ é dansé an menm tan
 205. Pa gadé pat’ a boukèt pou bay pòté chaj
 206. Pa konèt mové, rasinn ay sé on pwazon
 207. Pa lésé soley (jou) pisé si’w
 208. Padon pa ka géri bòs
 209. Pawol an bouch pa chaj
 210. Pi (pli) ta pi (pli) twis
 211. Pis pa ka rété asi chyen mò
 212. Pisimé (vométan, simétan) on touloulou an savann’ ki on biftèk o kacho
 213. Pli ou chiré, pli chyen chiré-w
 214. Pli ou véyé, mwens ou vwè
 215. Pon disou pa pèd
 216. Pou pa rantré lopital, mouton rété 30 ans boukèt
 217. Pwemyé kou pa kou
 218. Pwemyé kouché gannyé kabann
 219. Rann sèvis ka bay mal do
 220. Pwemyé so pa so
 221. Ravèt pa tini rézon douvan poul
 222. Ri diri pléré lanti
 223. Sa ki an bèk pa an fal
 224. Sa ki atè sé pou chyen é chat
 225. Sa ki bon pou zwa bon pou kanna
 226. Sa ki fèt bel
 227. Sa ki la pouw, rivyé (dlo) pa ka chayé(’y)
 228. Sa ki ni mousach o soley, véyé lapli
 229. Sa ki pa tini bon pyé pwan douvan
 230. Sa ki pa tini chival pwan milé, sa ki pa tini milé pwan boukèt, sa ki pa ni boukèt pwan kabwa
 231. Sa ki pwi pwan
 232. Sa zyé pa vwè, ké pa fè mal
 233. Sak plen pa ka pliyé
 234. Sak vid pa ka tyenn doubout
 235. San douvan san dèyè
 236. San kim’ ni bouyon
 237. Saw pa konèt pli gwan ki’w
 238. Sé bonté a kabrit ki fè kikinn ay dèwo
 239. Sé dapwé tété yo ka tayé kòsaj
 240. Sé dèyè bwa ki ni bwa
 241. Sé grenn di ri ka fè sak diri
 242. Sé kòk doubout ka gannyé konba
 243. Sé kouto sèl ki konnèt (savé, sav) sa ki an kè a jiwomon
 244. Sé lang a chyen ka géri mòdé a chyen
 245. Sé lè ou mannyé lans (manch) a pwèl a fwi la ou ka vwè si i cho
 246. Sé on mal pou on byen
 247. Sé on men ka lavé lòt
 248. Sé pwèl a chyen ka géri mòdé a chyen
 249. Sé toujou lè ou mal abiyé ou ka kontré mawenn aw
 250. Sé zanmi ki fè krab pa tini tèt
 251. Séryé kon kouto douvan pen rasi
 252. Si apa kwibich, sé kakadò
 253. Si pawol aw té bon ou pa té ké gaspiyé’y
 254. Si zandoli té bon vyann i paté ké ka drivé si bayè
 255. Simétan hannyon ki touni
 256. Si i té on wòch an pa té ké kaka si’y
 257. Sisèptib kon pòt a pisa
 258. Tan a mitan fini
 259. Tan long, sé la vi ki kout
 260. Tanbou o lwen (ti)ni bon son
 261. Tèt ay rèd kon dendé
 262. Ti moun pa ti chodyè
 263. Ti poul ay swiv ti kanna, i mò néyé
 264. Tini on tan pou chasè, on tan pou jibyé
 265. Tou a tou milé an bwanka
 266. Tou sa ki fèt an lanmè sé réken
 267. Toudi pa kwit
 268. Tout chaplé san kwa sé pou mwen, alò ?!
 269. Tout jé sé jé, fouwé bwa an fès a makak a pa jé
 270. Tout krab la mò an bari la
 271. Tout manjé bon a manjé tout pawol pa bon a di
 272. Tout rivyè ka désann an lanmè
 273. Twavésé on moun kon lanmè si kay
 274. Twop palé pa bon
 275. Vant plen kowosòl si
 276. Vérité ka ofansé
 277. Vi a on nonm pa on po a zonyon
 278. Vòlè volé vòlè, dyab ka ri
 279. Vwè mizè pa mò
 280. Vyé kannari ka fè bon soup
 281. Wòch la tonbé an jaden an mwen
 282. Yo an tirayè kon pwèl a zòtèy
 283. Yo ni on ti kochon a mwatyé
 284. Yo pa ka pwan (trapé) mouch é (èvè, épi) vinèg
 285. Yo pa ka voyé woch an pyé bwa ki pa ka pòté
 286. Yonn vo pa lòt
 287. Zandoli sav an ki pyé bwa i ka monté
 288. Zandoli tayé, mabouya koud
 289. Zòrèy pa ni kouvèti

...

Publié par Ibuka, Jozèf le dimanche 7 septembre 2008
Mis à jour le jeudi 13 octobre 2011

 > A lire également

A lire aussi dans la même rubrique :

 • Rien d'autre !

D'autres articles du même auteur :

 > Forum article

Aucune réaction pour le moment !

Nous écrire | Plan du site | Espace privé | Propulsé par SPIP | Flux RSS Flux RSS | Mentions légales

Valid xhtml 1.0 Téléchargez Firefox !