Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article593
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article593

Kaladja a la solitid

 

Pa mandé mwen rantré an grèv

Pa mandé mwen baré la ri

Pa mandé mwen bloké trèpriz

An vé pa pèd pon jou travay

Pa vinn vwè mwen pou pé pwan kat

An préféré li si pankat

Piblisité an kat paw kat

Byen sizé a bò on kat kat

Pa fòsé mwen ay an rényon

Pou pé kouté fényan palé

Pa blijé myen li si papyé

Sa ki maké pa dé fèt chyé

Pa vinn di mwen sa ki pasé

Rakonté mwen say ka rivé

Espliké mwen la nou kalé

Kè La Gwadloup byen antowtyé

An ka kouté le Fwansanti

An ka gadé journal parlé

An ja ka li le T F 1

J’suis abonné a PARITEUWF

Pa mandé mwen alé èché

Pon Mofwazé pou né kwafé

Pa éséyé fè mwen achté

An men a nèg a né krazé

Pa mandé mwen maché anlari

Pou Travayè ni Péyizan

Bann vyé biten a tan lontan

Kon makakri a mas ka ri

Pa mandé mwen pon kannari

Pou mété an foyédifé

Pa mandé mwen pon fouyapen

Pou sa ki pé pa achté pen

Pa mandé mwen pon mòso fè

Pou pé sa ba say ka pwan fè

Pa mandé mwen pwan pon konsyans

A sa la sians pé pa défè

Zô pa konsyan ya ryen a fè

System la sa sé on bon zafè

Zô plis anvi mété mizè

Ki démélé sa ki razè

An pa anvi monté désann

Mach tribinal kon malfétè

An pa anvi gwan bon maten

La lwa vini pou chayé mwen

An pwéféré fini klocha

Ki kontwaryé misyé PANCHA

An simé fè chouval kouri

Ki ay doubout douvan KOURY

An byen kalé aka HAYOT

Mé a pa pou pé sa vwè Zòt.

An pa dakò nèg a vyé mès

Ay dénonsé misyé VIVIES

An byen enmé BARNI flamant

Un nègre marron toujours flanant

J’ai adoré ces Flamboyants

Que j’ai cueillis Baie des flamants

Sa ki vé pa pati a PARIS

Sé PARIZO yo vé pa tann

Say pa enmé le mot ÉTÉ

Sé SARKOSHOW yo vé pa vwè

Epi Tan pi pou ti jenn fi

Fanmi a yo mal édiké

Epi manfou pou jenn gason

Ki désidé pentiré syel

É zafè kò gwadloupéyen

Si tè a yo anpwazoné

É zafè tchou lé maléré

Ki mété lajan an mityel

An simétan on bon priyè

Pot la Chapèl jou an mélé

An plis bouzen gadèd zafè

Pou gwo fè la pa jan krazé

Pwokiré mwen kèk divinè

Si madanm la vé pa rantré

Twouvé mwen on manti mantè

Si ti benn la anvi chapé

Dimwen tibwen sa ki pasé

Espliké mwen say ka rivé

An rousouvwa on pa la penn

An pa menm ni on préavi

Poukwa jounou an mwen a tè

On jou an pa mandé sizé

Rakonté mwen ki jan zò fè

Pou pé konpwann sans a la vi

Kriyé Gabi kriyé Rémon

Pou vinya sèkou an mwen

Oti Eli Oti Viktò

Pou pé pété tchou a Misyé !

...

Publié par Ibuka le jeudi 16 octobre 2008

Forum article

Aucune réaction pour le moment !